Practices

Korporacijsko pravo

Korporacijsko pravo je dinamično pravno področje, ki se zelo hitro razvija in normativno dopolnjuje zato je potrebno neprestano slediti spremembam in se izobraževati na tem področju. V naši pisarni sledimo spremembam tako zakonodaje kot sodne prakse, na tej podlagi strankam vedno nudimo pravne rešitve, ki temeljijo na povsem svežih razlagah zakonskih in podzakonskih predpisov tako s strani sodne prakse kot pravne teorije.

Strankam svetujemo v vseh zadevah korporacijskega prava, vključno z ustanovitvami gospodarskih družb, hčerinskih družb in drugih statusnih oblik, ki so primerna za izvajanje organizirane gospodarske ali druge dejavnosti. Naše stranke so gospodarske družbe, družbeniki ali delničarji, s katerimi sodelujemo skozi celoten proces ustanovitve družbe, vse do uspešnega poslovanja.