Practices

Insolvenčno pravo

Našim strankam nudimo celostno svetovanje v okviru insolvenčnih postopkov oziroma postopkov zaradi plačilne nesposobnosti in/ali trajnejše nelikvidnosti pravnih ali fizičnih oseb. Naši strokovnjaki imajo bogate izkušnje s področja postopkov prisilne poravnave, stečjanih postopkov in postopkov osebnega stečaja ter drugih insolvenčnih postopkov. Pri teh postopkih sta odločilnega pomena pravočasna priprava in ukrepanje ter dobro poznavanje pogodbenega prava in finančnih predpisov za uspešno določanje in varovanje pravic naših strank.

Pri sklepanju vsakega posla je potrebno biti zelo pazljiv in oceniti potencialna tveganja insolventnosti, saj so tudi ta tveganja sestavni del gospodarnega odločanja.