Novice

Ali je delodajalec dolžan delavcu plačati plačo, ko ta ne pride na delo in razlogov za svojo odsotnost ne opraviči?

Objavil admin_kavalic dne Čet, 03/23/2023 - 11:34

Plačilo za delo je ena od temeljnih delodajalčevih obveznosti iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi in je v osnovi protidajatev delodajalca v zameno za opravljeno delo delavca.

Obveznost izplačila plače ni avtomatična posledica obstoja delovnega razmerja med strankama, temveč predstavlja protidajatev za opravljeno delo. Vrhovno sodišče RS v sklepu VIII Ips 206/2018 opozarja, da je delavec upravičen do nadomestila plače tudi v času, ko ne opravlja dela, vendar zgolj v primerih, ki jih delovnopravna ureditev izrecno predvideva.

Delovnopravna ureditev pa ne predvideva obveznosti plačila nadomestila plače v primeru neupravičene odsotnosti delavca z dela.

Duty of salary payment to absent workers?

Payment for work is one of the employer's fundamental obligations under the employment contract and is essentially a consideration given by the employer in return for the work done by the employee.

The obligation to pay wages is not an automatic consequence of the existence of an employment relationship between the parties, but constitutes consideration for work done. The Supreme Court of the Republic of Slovenia, in its decision VIII Ips 206/2018, points out that an employee is entitled to wage compensation even when he or she is not performing work, but only in cases expressly provided for by the labour law regulation.

However, labor legislation does not provide for the obligation to pay worker’s wage in the event of an employee's unjustified absence from work.

Neobdavčen regres za leto 2022

Objavil Edo Kavalič dne Sre, 06/22/2022 - 10:04

Skladno z ZDR-1 mora delodajalec izplačati regres vsaj v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji. Ta od 1.1.2022 za delo za polni delovni čas znaša 1074,43 evra. V kolikor delodajalca zavezuje kolektivna pogodba, je lahko predpisan znesek višji – namreč v kolektivni pogodbi je lahko določeno, da mora delodajalec izplačati višji regres kot je določen v ZDR-1.

Regres je neobdavčen do višine 100% povprečne plače v RS . To pomeni, da regres ni vštet v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in se izplača v celotni bruto višini delavcu, dokler se znesek giblje znotraj okvirja povprečne plače, ki za leto 2022 znaša 2.007,92 EUR.

Obvezen vpis elektronskega naslova v poslovni register Slovenije (ajpes)

Objavil Edo Kavalič dne Pet, 02/04/2022 - 15:39

Skladno z zadnjo spremembo Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K) je obvezna sestavina vpisa v Poslovni register Slovenije tudi elektronski naslov družbe, ki je javni podatek.

Obstoječe gospodarske družbe morajo poskrbeti za vpis elektronskega naslova v Poslovni register Slovenije najkasneje v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je najkasneje do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij, obveznost vpisa elektronskega naslova pa ne velja pa za samostojne podjetnike.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register se skladno z 685. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) lahko izreče globa odgovorni osebi, ter pravni osebi.