Novice

Neobdavčen regres za leto 2022

Objavil Edo Kavalič dne Sre, 06/22/2022 - 10:04

Skladno z ZDR-1 mora delodajalec izplačati regres vsaj v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji. Ta od 1.1.2022 za delo za polni delovni čas znaša 1074,43 evra. V kolikor delodajalca zavezuje kolektivna pogodba, je lahko predpisan znesek višji – namreč v kolektivni pogodbi je lahko določeno, da mora delodajalec izplačati višji regres kot je določen v ZDR-1.

Regres je neobdavčen do višine 100% povprečne plače v RS . To pomeni, da regres ni vštet v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in se izplača v celotni bruto višini delavcu, dokler se znesek giblje znotraj okvirja povprečne plače, ki za leto 2022 znaša 2.007,92 EUR.

Obvezen vpis elektronskega naslova v poslovni register Slovenije (ajpes)

Objavil Edo Kavalič dne Pet, 02/04/2022 - 15:39

Skladno z zadnjo spremembo Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K) je obvezna sestavina vpisa v Poslovni register Slovenije tudi elektronski naslov družbe, ki je javni podatek.

Obstoječe gospodarske družbe morajo poskrbeti za vpis elektronskega naslova v Poslovni register Slovenije najkasneje v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je najkasneje do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij, obveznost vpisa elektronskega naslova pa ne velja pa za samostojne podjetnike.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register se skladno z 685. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) lahko izreče globa odgovorni osebi, ter pravni osebi.

Skrajšano obdobje kritja bolniške odsotnosti za delodajalca

Objavil Edo Kavalič dne Tor, 02/01/2022 - 15:30

Državni zbor je potrdil sprejem novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). V skladu z novelama se bo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost zaposlenih, ki se izplačuje v breme delodajalca, skrajšalo s 30 delovnih dni na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v koledarskem letu. Enako bo veljalo tudi za samostojne podjetnike.

Spremembe se bodo začele uporabljati od 1. marca 2022 dalje.