Prakse

Postopki javnega naročanja

Pri svetovanju glede postopkov javnega naročanja je potrebno znanje iz različnih pravnih področij, saj pravo javnih naročil obsega široko področje prava in je zato potrebno celostno preučiti posamezen primer.

Ponudnikom in naročnikom se v okviru postopkov javnega naročanja nudi svetovanje in strokovno pomoč pri vseh korakih v izvedbi postopkov oddajanja javnih naročil, priprave razpisne dokumentacije, vodenja postopka oddaje javnega naročila, izbire postopka javnega naročanja itd. Poleg zgoraj navedenega stranke tudi zastopamo v okviru pravnega varstva v postopkih pred Državno revizijsko komisijo.