Practices

Gospodarsko pravo

Strankam svetujemo na področju korporacijskega prava in prava gospodarskih poslov. V okviru dela nudimo pravno svetovanje na področju pogodbenega gospodarskega prava v obliki priprave osnutkov gospodarskih pogodb, pripravljamo pravna mnenja glede različnih pravnih vprašanj pomembnih za poslovanje družb, opravljamo skrbne preglede poslovanja subjektov in transakcij, za stranke pripravljamo in vlagamo odškodninske zahtevke zaradi kršitev poslovnih in neposlovnih obveznosti ter opravljamo še druge pravne storitve glede na potrebe in dejavnosti naših strank. Pri svetovanju zasledujemo zlasti gospodarne in poslovno usmerjene rešitve, ki strankam nižajo stopnjo tveganja poslovanja.