Practices

Pravda in arbitraža

Pri reševanju sporov zasledujemo učinkovito zagovarjanje interesov naših strank. Za vsako pravdo ali arbitražo je potrebno popolno poznavanje dejanskega stanja in celovita pravna analiza predmeta spora, zato stremimo k temeljitemu načrtovanju in ocenjevanju posameznega primera, da na podlagi pravilno oblikovane strategije uspešno zagovarjamo interese naše stranke v pravdi. Izkušnje iz pravd in arbitraž uporabljamo ves čas na vseh področjih, saj tako zagotavljamo strokovnost pri vodenju pravdnih in arbitražnih postopkov, kot tudi urejanju pravnih razmerij pred nastankom sporov. S pravočasnim zaznavanjem lahko potencialne spore uspešno rešujemo že v fazi oblikovanja poslov.