Practices

Pravo intelektualne lastnine

Pravo intelektualne lastnine je pravno področje, ki se je kljub dolgi zgodovini v slovenskem prostoru začelo uveljavljati šele v zadnjem času. Velik tehnološki napredek je tekom zgodovine olajševal uporabo pravic intelektualne lastnine, vendar to hkrati pomeni, da se je z razvojem pojavljajo vedno nove oblike kršitev in novi izivi na področju varovanja avtorske pravice ter pravic industrijske lastnine. Za uspešno poslovanje gospodarskih družb in za njihov prihodnji razvoj je potrebno učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine, predvsem patentov, modelov, znamk in avtorskih pravic, ki so ena ključnih sredstev številnih uspešnih družb.

V naši pisarni vam svetujemo pri prenosu vseh vrst pravic intelektualne lastnine, zastopamo stranke v sodnih in drugih postopkih v okviru varstva pred kršitvami teh pravic.Naši strokovnjaki so tudi uradni zastopniki pred slovenskim Uradom (URSIL) in mednarodnimi uradi (EUIPO, WIPO).