Ekipa / odvetniki

Edo Kavalič

Edo Kavalič

Ustanovitelj

Odvetnik Edo Kavalič je ustanovitelj pisarne z večletnimi izkušnjami s področja gospodarskega in civilnega prava. Pri svojem delu svetuje tujim in domačim gospodarskim družbam zlasti na področju gospodarskega prava, konkurenčnega prava, insolvenčnih postopkov ter delovnega prava.

Njegove izkušnje na podlagi opravljanja odvetniškega poklica pokrivajo širok spekter vprašanj s katerimi se soočajo gospodarski subjekti na trgu. Zlasti je dejaven na področju svetovanja ureditve distribucijskih razmerij, vključno z razmerij direktne prodaje, svetovanja in urejanja korporativnih razmerij pri prevzemih in združitvah ter na področju pogajanj socialnih partnerjev. Aktivno svetuje tudi na področju prava novejših tehnologij in prava intelektualne lastnine, vključno s postopki javne ponudbe kovancev (ICO) in tehnologije veriženja blokov.

Kot izkušen zagovornik je pri svojem delu svetoval in zastopal interese finančnih institucij v insolvenčnih postopkih, vodil stranke v pravdah s področja odškodninske odgovornosti poslovodstva ter drugih pravdnih in arbitražnih postopkih pred pravdnim sodiščem, delovnim sodiščem in ICC.

Odvetnik Edo Kavalič pri svojem delu aktivno deluje tudi na tujih trgih, sodeluje z nekaterimi vodilnimi tujimi pravnimi strokovnjaki zlasti s področja odškodninskega in delovnega prava, področja tehnologije veriženja blokov ter s področja direktne prodaje.

Jeziki:
 • angleščina

 • italijanščina

 • hrvaščina

 • slovenščina

Licence:
 • Pravniški državni izpit

 • Poklicni zastopnik pred Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) za znamke in modele skupnosti

Karierna pot:
 • Ustanovitelj, Odvetniška pisarna Kavalič (2017)

 • Odvetnik, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Slovenija (2014-2017)

 • Odvetniški kandidat, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Slovenija (2013-2014)

 • Odvetniški pripravnik, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Slovenija (2011-2013)

 • Sodniški pripravnik, Višje sodišče v Ljubljani (2010-2011)

Michael Rotter

Michael Rotter

Odvetnik

Odvetnik Michael Rotter se je Odvetniški pisarni Kavalič pridružil v letu 2019 in s svojim prihodom razšili nabor ekspertiz, ki jih svojim klientom ponuja Odvetniška pisarna Kavalič. Odvetnik pri svojem delu strankam svetuje zlasti na področju kazenskega, gospodarskega kazenskega in prekrškovnega prava. Kot vešč zagovornik zastopa pred sodišči in drugimi državnimi organi najrazličnejše pravne subjekte, zlasti gospodarske družbe, finančne institucije ter njihova poslovodstva. Pravne pomoči ne odreče niti fizičnim osebam, ki potrebujejo pomoč v kazenskih, prekrškovnih ali njim sorodnih postopkih. Odvetnik Michael Rotter je tudi izšolan mediator, ki strankam ponuja storitev družinske in gospodarske mediacije. Aktivno govori angleški, francoski in hrvaški jezik, pasivno nemško in italijansko.

Karierna pot:

Michael Rotter je leta 2014 diplomiral na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani ter v letu 2015 zaključil strokovni magisterij s področja kazenskega prava. Naslov njegove magistrske naloge je »Učinkovitost ekskluzije v kazenskem postopku«. Po magistriranju se je zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2016 je opravil izpit za mediatorja, marca 2018 pa Pravniški državni izpit. Tri leta je izkušnje pridobival tudi v gospodarstvu. Svojo karierno pot je nadaljeval kot odvetniški kandidat v odvetniški pisarni odvetnika dr. Blaža Kovačiča Mlinarja. Odvetniški pisarni Kavalič se je pridružil kot odvetnik v oktobru 2019.

 

Klara Marin

Klara Marin

Odvetniška pripravnica

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 'cum laude' magistrirala septembra 2017. Deluje na področju delovnega prava, civilnega prava, prava intelektualne lastnine, izvršilnega in insolvenčnega prava. V naši odvetniški pisarni se je zaposlila oktobra 2017, pri svojem delu aktivno uporablja angleški, hrvaški in srbski jezik ter pasivno nemški jezik.

Petra Lovšin

Petra Lovšin

Odvetniška pripravnica

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala septembra 2017 in "cum laude" magistrirala marca 2019. Naslov njene magistrske naloge je “Varstvo otrokovih koristi v postopkih družinske mediacije”. Decembra 2017 je opravila izpit iz splošnega upravnega postopka, marca 2019 pa izpit za mediatorja. Pri svojem delu svetuje strankam zlasti glede vprašanj s področja civilnega prava, družinskega prava, delovnega prava in izvršilnega prava. Pri svojem delu aktivno uporablja angleški jezik, pasivno pa nemški, hrvaški jezik in španski jezik.

Tanja Rehar

Tanja Rehar

Strokovna pomoč

Tanja Rehar je v letu 2018 zaključila 4. letnik Pravne fakultete v Ljubljani, kjer je trenutno vpisana v dodatno leto. Tekom študija se dodatno izobražuje na področjih civilnega, delovnega, kazenskega prava in prava intelektualne lastnine, na katerih deluje tudi v odvetniški pisarni. Pri svojem delu aktivno in pasivno uporablja angleški ter hrvaški jezik.

Amila Rošić

Amila Rošić

Strokovna pomoč