Ekipa / odvetniki

Odvetnik Kavalič Ljubljana Slovenia Blockchain Bitcoin

Edo Kavalič

Ustanovitelj

Odvetnik Edo Kavalič je ustanovitelj pisarne z večletnimi izkušnjami s področja gospodarskega in civilnega prava. Pri svojem delu svetuje tujim in domačim gospodarskim družbam zlasti na področju gospodarskega prava, konkurenčnega prava, insolvenčnih postopkov ter delovnega prava.

Njegove izkušnje na podlagi opravljanja odvetniškega poklica pokrivajo širok spekter vprašanj s katerimi se soočajo gospodarski subjekti na trgu. Zlasti je dejaven na področju svetovanja ureditve distribucijskih razmerij, vključno z razmerij direktne prodaje, svetovanja in urejanja korporativnih razmerij pri prevzemih in združitvah ter na področju pogajanj socialnih partnerjev. Aktivno svetuje tudi na področju prava novejših tehnologij in prava intelektualne lastnine, vključno s postopki javne ponudbe kovancev (ICO) in tehnologije veriženja blokov.

Kot izkušen zagovornik je pri svojem delu svetoval in zastopal interese finančnih institucij v insolvenčnih postopkih, vodil stranke v pravdah s področja odškodninske odgovornosti poslovodstva ter drugih pravdnih in arbitražnih postopkih pred pravdnim sodiščem, delovnim sodiščem in ICC.

Odvetnik Edo Kavalič pri svojem delu aktivno deluje tudi na tujih trgih, sodeluje z nekaterimi vodilnimi tujimi pravnimi strokovnjaki zlasti s področja odškodninskega in delovnega prava, področja tehnologije veriženja blokov ter s področja direktne prodaje.

Jeziki:
 • angleščina

 • italijanščina

 • hrvaščina

 • slovenščina

Licence:
 • Pravniški državni izpit

 • Poklicni zastopnik pred Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) za znamke in modele skupnosti

Karierna pot:
 • Ustanovitelj, Odvetniška pisarna Kavalič (2017)

 • Odvetnik, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Slovenija (2014-2017)

 • Odvetniški kandidat, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Slovenija (2013-2014)

 • Odvetniški pripravnik, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Slovenija (2011-2013)

 • Sodniški pripravnik, Višje sodišče v Ljubljani (2010-2011)

Klara Marin

Klara Marin

Odvetnica

Odvetnica Klara Marin strankam svetuje na področju delovnega prava, civilnega prava, izvršilnega in insolvenčnega prava ter prava intelektualne lastnine. Njeno delo vključuje svetovanje domačim in tujim strankam v zvezi z urejanjem delovnih razmerij ter zastopanju strank v sporih pred sodišči in drugimi državnimi organi. V pisarni sodeluje pri vodenju stečajnih in drugih insolvenčnih postopkih, prav tako se je v okviru pisarne specializirala za registracijo blagovnih znamk in modelov. Pri svojem delu aktivno uporablja angleški in hrvaški jezik ter pasivno nemški in italijanski jezik.

Svojo pot v odvetništvu je pričela že v obdobju študija v okviru študentske prakse. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 'cum laude' magistrirala septembra 2017 in zaključila svojo študijsko pot s strokovnim magisterijem s področja gospodarskega in delovnega prava. Istega leta se je kot odvetniška pripravnica zaposlila v odvetniški pisarni Kavalič, kjer je opravljala delo na področju delovnega, civilnega, izvršilnega in insolvenčnega prava. Izkušnje v pravosodju je dalje pridobila kot pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravila pripravništvo s civilnega področja na Okrajnem sodišču v Ljubljani in s področja kazenskega prava na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Julija 2020 je uspešno opravila pravniški državni izpit.

Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je z delom nadaljevala v odvetniški pisarni Kavalič kot odvetniška kandidatka. V mesecu februarju 2022 je pri Odvetniški zbornici opravila strokovni izpit in se meseca junija 2022 vpisala v imenik odvetnikov OZS.

Licence:

 • Pravniški državni izpit

Karierna pot:

 • Odvetnica, Odvetniška pisarna Kavalič (2022)
 • Odvetniška kandidatka, Odvetniška pisarna Kavalič (2020 - 2022)
 • Sodniška pripravica, Višje sodišče v Ljubljani (2019 - 2020)
 • Odvetniška pripravnica, Odvetniška pisarna Kavalič (2017 - 2020)
 • Študentska praksa, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Slovenija (2013-2017)