Practices

Delovno pravo

Delovno pravo postaja vedno zahtevnejše, predvsem pri urejanju individualnih delovnih razmerij. Področna zakonodaja zahteva zelo dobro poznavanje in razumevanje razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi in pravilnost izvedbe le – tega, poznavanje sistema ugotavljanja disciplinske odgovornosti ter sodnih postopkov. Bogate izkušnje tudi s področja sodnih sporov in dobro poznavanje sodne prakse na področju delovnih razmerij nam omogoča, da strankam ponudimo strokoven nasvet glede vseh vprašanj s področja urejanja delovnih razmerij.

Zaradi uresničevanja strogih pravil delovnopravne zakonodaje in prevalitve dokaznega bremena na delodajalca v morebitnih postopkih pred sodiščem delodajalci vse pogosteje iščejo pomoč in nasvete pri zunanjih strokovnjakih. Pri nas vam s pomočjo poznavanja in razumevanja delovnopravne zakonodaje zagotavljamo pravilno in zakonito izvedbo zahtevnih postopkov.

Naša pisarna je aktivna tudi na področju kolektivnega delovnega prava, tako svetujemo združenjem sindikatom in delodajalcev v postopkih sprejema in sprememb kolektivnih pogodb delodajalca in kolektivnih pogodb dejavnosti. Kolektivna pogajanja socialnih partnerjev so posebno občutljivo področje, v katerem je le s pravilnim in strokovnim pristopom mogoče najti tisto občutljivo ravnotežje, ki omogoča na eni strani ohranitev socialnega miru, na drugi strani pa konkurenčen strošek dela, ki zagotavlja dostojno delo in ekonomsko varnost delavcem.